03
มิ.ย.

Developer Training : อบรมการเขียนแอพพลิเคชันด้วย Grails

FooBar System และ Hatyai Startup Club ร่วมกับ TUBER Co-Working Space ขอเชิญนักพัฒนา (Developer) ในหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าอบรมการเขียนแอพพลิเคชันด้วย Grails
.
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนาในท้องถิ่นในการพัฒนา Startup ในโซนภาคใต้
.
รายละเอียดการอบรม :
– สอนหลักการทำงานของ HTTP Application
– การเรียนรู้ MVC design pattern
– การเขียน Web application อย่างง่าย
– การเขียน Rest Api สำหรับให้แอพพลิเคชั่นอื่นใช้งาน
– การเชื่อมต่อกับ Api ภายนอกเช่น GCM
.
เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ด้านการเขียนเว็บ เช่น HTML, Javascript, CSS รวมถึงภาษา Java (ระดับกลาง – สูง)
.
ค่าใช้จ่าย :
FREE (0 Baht)
.
ลงทะเบียน :
https://goo.gl/a8bBsy
.
#developerhatyai
#startuphatyai
#coworkingspacehatyai
#tuberthailand
#tuber

Comments

comments